BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

MAG IK U UITNODIGEN ...

    OVERZICHT
  1. Uitnodigen
  2. De uitnodiging aannemen of afslaan
  3. Afspreken

A.Uitnodigen


Lees in het ATELIER hoe je mensen uitnodigt.

Aanfuiding  Maalbeekwandeling

Aan de slag!


Gebruik nu de 3 constructies om iemand uit te nodigen voor zoveel mogelijk dingen.

Let op::
con + mí wordt conmigo
con + tí contigo

B. De uitnodiging aannemen of afslaan

Figuurtje dat zegt: Graag.

Lees in het ATELIER hoe je een uitnodiging aanvaardt of afslaat.
Onthou voor elk van beide één formule.

Opgelet

Spanjaarden verwachten bij een weigering dat je uitlegt waarom het niet gaat. Vandaar de nuttige formule
es que = het zit n.l. zo

Het werkwoord ZOUDEN

Zouden wordt niet vertaald door een apart werkwoord, maar door een wijze: de condicional.

Die wordt als volgt gevormd: infinitief + kenletters + uitgang.

infinitief + KL + UITG.
hablar -ía --- ik zou spreken
comer -ía -s jij eten
vivir -ía --- hij/zij/u leven
-ía -mos wij zouden
-ía -is jullie
-ía -n zij

Vandaar me gustaría en me encantaría.

C. Afspreken

Leer in het ATELIER hoe je met iemand afspreekt.


monstertje dat vraagt: Hoe laat?

Probeer eerst een moment af te spreken. Stel eventueel een ander tijdstip voor.

Spreek dan een plaats af.


monstertje dat vraagt: Waar?

delante de betekent vóór;

detrás de betekent achter.