BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

HULPMIDDELEN: TIJDSBEPALINGEN

A. Wanneer? (= ¿Cuándo?)

EL PRESENTE HET HEDEN
hoy (mismo) vandaag (nog)
esta mañana deze voormiddag
esta tarde deze namiddag
esta noche vanavond
ahora nu
en este momento op dit moment
de momento op dit moment
por el momento op dit ogenblik
actualmente tegenwoordig, op dit moment
hoy (en) día vandaag de dag
ultimamente de laatste tijd
EL PASADO HET VERLEDEN
ayer gisteren
anteayer eergisteren.
anoche gisteravond
anteanoche eergisteravond/-nacht
(ante)ayer por la mañana (eer)gister -voormiddag
por la tarde -namiddag
por la noche -avond
EL FUTURO DE TOEKOMST
mañana morgen
(pasado) mañana overmorgen.
(pasado) mañana por la mañana (over)morgen -voormiddag
por la tarde -namiddag
por la noche -avond


Uitbreiding

vorige
el año 
el mes
pasado
la semana pasada
el martes (de la semana pasada) (vorige week) dinsdag
voorafgaand, voordien
el año precedente
geleden
hace (diez años) (10 jaar) geleden
volgende
el año 
el mes
próximo
la semana próxima
el martes (de la semana próxima) (volgende week) dinsdag
volgend, nadien
el año siguiente
over
dentre de (15 días) over (14 dagen)
vroeger
antes vroeger
en esa época in die tijd
en mis tiempos in mijn tijd
en el siglo XX (veinte) in de 20e eeuw

un día op een dag
el otro día onlangs
Voor de dagen van de week, zie DICO

Onthou:

el lunes maandag
los lunes 's maandags

Voor de datum, zie TIPS

B. En nog ...

Sinds wanneer? (¿Desde cuándo?)
desde 2000 sinds 2000
desde hace 3 semanas sinds 3 weken
Tot wanneer? (¿Hasta cuándo?)
hasta mañana tot morgen
Hoelang? (¿Cuánto tiempo?)
durante 3 horas gedurende 3 uur
Hoelang? (¿Cuánto tiempo?)
durante 3 horas gedurende 3 uur
Opeenvolging
primero eerst​
después later, nadien, daarna
luego daarna; straks
entonces dan, toen
dan = dus
finalmente tenslotte, uiteindelijk
al final tenslotte, uiteindelijk, tot besluit

pijl links pijl omhoog pijl rechts

© Babbelatelier 2021