BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

AFSPREKEN

Hoe laat?

Monstertje dat vraagt: Hoe laat?
Een moment afspreken
¿A qué hora quedamos? Hoe laat spreken we af?
El lunes a los dos, ¿le conviene? Maandag om 2 uur, past dat voor u?
¿Está bien a los dos? Gaat dat om twee uur?
Mañana por la tarde, ¿te va? Maandagnamiddag, gaat dat voor jou?
Sí, perfecto. Ja, prima.
Een ander voorstel doen
¿No sería posible antes? Kan het niet eerder? (ll Zou vroeger niet mogelijk zijn?)
A los 2, no puedo. Mejor un poco más tarde. , Om 2 uur kan ik niet. Liever iets later.
El lunes, no puedo. ¿Qué tal el martes? Maandag kan ik niet. Wat denk je van dinsdag?

Waar?

Monstertje dat vraagt: Waar?
Een plaats afspreken
¿Y dónde quedamos? En waar spreken we af?
¿Qué tal en el centro cultural? In het cultureel centrum, OK?
¿O en casa de Juan? Of bij Jan (thuis)?

Een (officiële) afspraak vragen

Agenda dat openligt + een pen om de afspraak te noteren
¿Puede darme una cita? Kan ik een afspraak maken?
(ll. Kan u mij een afspraak geven?)
Quería una cita. Ik zou een afspraak willen.
Es para una cita. Het is voor een afspraak.pijl links pijl omhoog pijl rechts