BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

IK VOEL ME NIET LEKKER

  OVERZICHT
 1. Ik heb pijn
 2. Andere symptomen
 3. Wat de dokter kan doen

A. Ik heb pijn

¿ Qué le duele?

(Waar heeft u pijn?)

Herhaal nog eens de namen van de lichaamsdelen (lichaam + hoofd) en gebruik de afbeeldingen om te zeggen waar je pijn hebt. Gebruik de volgende constructie (die lijkt op die van Me gusta) :

Me duele el estómago. Ik heb pijn aan mijn maag (/maagpijn).
la garganta. aan mijn keel (/keelpijn).
duelen los dedos. aan mijn vingers
los oídos (!). aan mijn oren (/oorpijn)
las muelas (!). aan mijn tanden (/kiespijn)

Ik heb pijn = Me dueleMerk op:
 • Me duele betekent min of meer (dat lichaamsdeel) doet me pijn.
  Als het lichaamsdeel in het meervoud staat is dat ook het geval met het werkwoord doler (ue).
 • Me is de vorm van het meewerkend voorwerp van het persoonlijk voornaamwoord.
 • Vóór lichaamsdelen gebruikt men in het Spaans het bepaald lidwoord waar wij een bezittelijk adjectief gebruiken
 • Merk ook op hoe men oorpijn en kiespijn vertaalt.

B. Andere symptomen

Lees nu het eerste deel van de conversatie bij de dokter in het ATELIER (Begroeten / De Dokter vraagt waar de patiënt pijn heeft) en bekijk hoe je een beleefd bevel geeft:

-ar > -e -er en -ir > -a
quitarse: quitese la camisa abrir: abra la boca
respirar: respire hondo toser: tosa algunas veces
enrollarse: enrollese la manga


De werkwoorden met stamverandering volgen dezelfde regel.

sentarse: siéntese onregelmatige vorm
acostarse: acuéstese ahí por favor decir: diga

De gewone gebiedende wijs is gemakkelijk:

habl-ar com-er viv-ir
enkv. habl-a com-e viv-e
mv. habl-ad com-ed viv-id


In het enkelvoud kan je je dus nauwelijks vergissen:

abre : de gewone imperatief;
abra: een beleefdere vorm voor een bevel.

En nog eens ESTAR!

Tot nog toe hebben we het gehad over eigenschappen die echt wezenlijk zijn voor een individu: zijn naam, zijn leeftijd, zijn beroep, e.d.
Vandaar dat we practisch altijd ser gebruikt hebben.
Maar hier vinden we iets anders:

We zeggen: estoy enfermo / cansado / perdiendo mucha sangre ...

Dit zijn geen essentiële eigenschappen; het wijst eerder op een toestand op een bepaald moment.

Lees hier wat de regel is.

icon DICO

Op de volgende pagina vind je nog andere symptomen.
Onthou die die je voor jezelf belangrijk vindt.

C. Wat de dokter kan doen

Aan de slag

Bekijk de volgende afbeeldingen en speel even de rol van de dokter. Wat zou jij zeggen tegen je patiënt?

vb. Voy a tomarle la tensión. = ik ga uw bloeddruk nemen

4 verschillende situaties: jongen met keelpijn / gezwollen voet / jongen die hoest / iemand met een snee

Let goed op de plaats van het meewerkend voorwerp achter de infinitief en eraan vast!

icon DICO Lees nu wat de dokter kan voorschrijven

Leer daarna de zinnen van de dialoog.

Aan de slag

Bekijk de afbeeldingen van de vorige oefening en schrijf zelf voor elke situatie een remedie voor.

Begin met : "Voy a recetarle ..." of met "Tiene que..."

Zeg hoeveel maal per dag het middel moet genomen/aangebracht/... worden.