BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

HET LEVEN VAN ELKE DAG


A. Het uur

Getallen heb je voortdurend nodig: om te betalen, om je kamernummer op te geven, om te spreken over leeftijd, datum en tijd, ...
Leer in de grammatica de hoofdtelwoorden van 0 tot 31 en lees de opmerking van het monstertje. Let goed op uitspraak en accent.

Zimmertoren met het speciale uurwerk
Opgelet:

¿Qué + zelfstandig naamwoord? = Welk + ZN?

¿Qué hora es? betekent dus letterlijk: Welk uur is het?


B. Dagelijkse bezigheden

Aan de slag

dagelijkse bezigheden o.a. douchen, koken, strijken, boodschappen doen, ...


Bekijk de dagindeling van Robin.

 1. Probeer het uur te vertalen. Druk op de knoppen om de oplossing te zien in het vertaalvak.

 2. Leer daarna de vertaling van de zinnetjes.

 3. Let op de plaats van het onderwerp:
  Om 7.30h staat Robin op <--> A las siete y media Robin se levanta.

Vertaalvak

De dag van Robin

Robin
se levanta staat op
se ducha neemt een douche
desayuna ontbijt
pasa la aspiradora stofzuigt
va de compras doet boodschappen
prepara la comida maakt het eten klaar
come eet

Vertaalvak

Robin
lava los platos doet de vaat
lava la ropa wast het linnen
limpia las ventanas maakt de ruiten schoon
plancha strijkt
toma una copa con una amiga drinkt een glas met een vriendin
cocina kookt
cena eet zijn/haar avondmaal
lee un libro leest een boek

C. De onvoltooid tegenwoordige tijd (= OTT) van de regelmatige werkwoorden

Heb je het gemerkt?

 • In de DICO staan de werkwoorden in de infinitief. Die infinitieven gaan meestal uit op -ar (1e vervoeging) of -er (2e vervoeging).

 • In de 3e persoon enkv. wordt -ar > -a en -er > -e.

 • Bij sommige infinitieven zoals tender staat (ie). Dat wijst erop dat dat ww. soms een andere stam heeft. Daarover later meer.

habl-ar = spreken com-er = eten viv-ir = leven
habl-o com-o viv-o
habl-as com-es viv-es
habl-a com-e viv-e
habl-amos com-emos viv-imos
habl-áis com-éis viv-ís
habl-an com-en viv-en

Voor de vorming van de OTT, zie Regelmatige werkwoorden: de OTT

Vertaling

De dag van Kris

Kris
se levanta staat op
se limpia los dientes poets zijn tanden
se afeita, se peina scheert zich, kamt zich
se pone un traje doet een pak aan
desayuna ontbijt
va a su trabajo gaat naar zijn werk
lee su correo leest zijn post
telefonea a un cliente belt naar een klant

Vertaling

Kris
bebe una taza de café drinkt een kop koffie
participa a una reunión neemt deel aan een vergadering
almuerza luncht
escribe un informe schrijft een rapport
volve a casa keert terug naar huis
toma un baño neemt een bad
cena eet zijn avondmaal
ve la tele(visión) kijkt TV

Heb je het gemerkt?

 1. se afeita, se peina = hij scheert zich, hij kamt zich zijn wederkerende werkwoorden.

  Ze worden op dezelfde manier vervoegd als de andere, maar hebben een wederkerend voornaamwoord dat vóór het werkwoord staat (>< Nl), maar in de infinitief achter en vast aan de werkwoordsvorm geschreven wordt: peinarse, afeitarse)

 2. me peino = ik kam mij
  te peinas = jij kamt je
  se peina = hij/zij/u kamt zich
  nos peinamos = wij kammen ons
  os peináis = jullie kammen je
  se peinan = zij kammen /
  u kamt (mv.)
  zich

 3. Vóór lichaamsdelen gebruikt men een bepaald lidwoord i.p.v. het bezittelijk adj.:
  Ik poets mijn tanden = me limpio los dientes..

 4. Het onregelmatig ww poner heeft in de OTT alleen een onregelmatige 1e p.enkv.: pongo.

 5. almorzar (ue) (= lunchen) heeft een veranderende stam en ir (= gaan) is volledig onregelmatig.
  Daar komen we later op terug.

Aan de slag


 • Vertel nu hoe de dagindeling van Kris in elkaar zit.
 • En hoe zit het met jouw dag?