HOME DICO ATELIER TIPS CURSUS

BABBELATELIER

REGELMATIGE WERKWOORDEN

Er zijn 3 regelmatige vervoegingen:

werkwoorden op -ar
-er
-ir
model hablar = spreken
model comer = eten
model vivir = leven

I. DE ONVOLTOOIDE TIJDEN1. presente de indicativo (OTT van de Indicatief)

vorming: stam + uitgang

 

habl-ar

com-er

viv-ir

(yo)

(tú)

(él/ella/usted)

(nosotros,-as)

(vosotros,-as)

(ellos/ellas/ustedes)

habl-

 

a

a

a

á

a

o

s

 

mos

is

n

com-

 

e

e

e

é

e

o

s

 

mos

is

n

=

=

=

 

 

=

viv-

 

e

e

i

 

e

o

s

 

mos

is

n

       

Merk op:

 • In de 1e persoon enkelvoud is er geen onderscheid tussen de vervoegingen.
 • In de andere personen verschillen 1e en 2e vervoeging alleen door hun typische klinker.
 • De werkwoorden op -er en -ir verschillen slechts in 5 vormen van elkaar waarvan we er nu al 3 kennen: de infinitief en de 1e en 2e persoon meervoud van de OTT

Wederkerende werkwoorden

hebben dezelfde uitgangen als de reeks waartoe ze behoren. Zoals in het Nederlands gaan ze vergezeld van een wederkerend voornaamwoord, maar dit voornaamwoord staat normaal vóór de werkwoordsvorm zoals in het Frans.

 

lavarse

zich wassen

(yo)

(tú)

(él/ella/usted)

(nosotros,-as)

(vosotros,-as)

(ellos/ellas/ustedes)

me lav-o

te lav-as

se lav-a

nos lav-amos

os lav-áis

se lav-an

ik was me

jij wast je

hij wast zich

wij wassen ons

jullie wassen je

zij wassen zich

Opmerking:

Soms kan men het wederkerig werkwoord niet letterlijk vertalen. In het volgende geval krijgt het bijvb. een passieve betekenis:
se utiliza = het wordt gebruikt / men gebruikt het

opgelet: spellingsproblemen!

 • Vermits in de 1e vervoeging alle uitgangen beginnen met -o of -a zijn hier geen spellingsproblemen. 
 • Bij werkwoorden van de 2e of 3e vervoeging waarvan de stam eindigt op  -c, -g, -gu,-qu bestaan die echter wel vóór de -o van de 1e p.enkv. (zie spellingsproblemen)
vencer coger distinguir delinquir
venzo cojo distingo delinco

2. Zijn afgeleid van de presente de indicativo:

a) De subjuntivo presente

Deze tijd bestaat nauwelijks in het Nederlands. Men vindt hem alleen in geijkte uitdrukkingen zoals "Leve de koning!".
Hij wordt vertaald met onze OTT.
Hij wordt gevormd op de 1e p.enkv. van de presente de indicativo.

vorming:

 

habl-ar

com-er

viv-ir

(yo)

(tú)

(él/ella/usted)

(nosotros,-as)

(vosotros,-as)

(ellos/ellas/ustedes)

habl-

e

e

e

e

é

e

 

s

 

mos

is

n

com-

a

a

a

a

á

a

 

s

 

mos

is

n

=

=

=

=

=

=

viv-

a

a

a

a

á

a

 

s

 

mos

is

n

       
Merk op: de subj. pr. lijkt heel erg op de ind. pr. De enige verschilpunten zijn:
 • de kenmerkende klinker (e in de 1e vervoeging; a in de andere 2)
 • de o van de 1e p.enkv. is vervangen door de kenmerkende klinker
 • er is geen onderscheid meer tussen 2e en 3e vervoeging
 • vermits de kenmerkende klinkers omgewisseld zijn, zijn er spellingspoblemen in alle vervoegingen

b) De imperativo (de imperatief of gebiedende wijs)

vorming:

 

habl-ar

com-er

viv-ir

enkv habla come vive
meerv. hablad comed vivid
 • enkelvoud = 3e p. enkv. van de OTT
  uitzonderingen:
  ser haber tener decir(1) hacer(2)
  he ten di haz
  ir poner salir valer venir
  ve pon sal val ven
  • (1) samenstellingen van decir hebben een regelmatige imperatief op -dice.
  • (2) maar satisfacer heeft een regelmatige imperatief: satisface, satisfaced
 • meervoud = stam + kenletter + d