BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

IN HET HOTEL ( En el hotel)

  OVERZICHT
 1. Een hotelkamer reserveren
 2. Problemen

A. Een hotelkamer reserveren

een hotel

In het ATELIER leren we per telefoon een hotelkamer te reserveren.

In een telefoongesprek is digame (= ll. zeg (het) me) een soort hallo.

Als je dus gewoon een hotel binnenstapt zeg je eerder:

He reservado una habitación ... Ik heb een kamer gereserveerd ...

of

Quisiera una habitación ... Ik zou een kamer willen ...


Als je wil weten hoe men vandaag, morgen of overmorgen zegt, kan je eens gaan kijken bij de tijdsbepalingen.

Aan de slag!

Reserveer een kamer voor volgende week woensdag. Beslis zelf welk soort kamer je wil.


Lees nu Wat men nog kan vragen in een hotel

een hotel

Heb je het gemerkt?


Vóór otro en medio gebruikt men geen onbepaald lidwoord.

¿Puede darme otra almohada? Kan u mij een ander/een extra hoofdkussen geven?


In de 3e vervoeging zijn er 2 modellen met stamklinkerwijziging:

sentir (ie) (voelen) servir (i) (dienen)
siento sirvo
sientes sirves
siente sirve
sentimos servimos
sentís servís
sienten sirven

Aan de slag!

 • Bekijk de symbooltjes op de vorige afbeelding en stel zo veel mogelijk vragen daarover.


B. Problemen


Ook in je vakantieparadijsje kan er al eens iets misgaan. Meestal kan je je redden met enkele belangrijke uitdrukkingen:

Está roto (/-a). Hij/Zij/Het is gebroken/ gebarsten/ kapot/ stuk
Hij/Zij/Het werkt niet.
No funciona. Hij/Zij/Het werkt niet.
¿Puede arreglarlo (/la)?. Kan u het repareren?
Falta ... Er ontbreekt ... .


Maar als u wat duidelijker wil zijn kunnen volgende zinnetjes i.v.m. veel voorkomende problemen u helpen.Heb je het gemerkt?

 1. malo, bueno en grande kunnen veranderen van vorm als ze vóór het ZN staan. vb. Está en mal estato.

  Voor de volledige regel, zie 3 speciale adjectieven


 2. estár + onvoltooid deelwoord wordt vertaald door: het is aan het ...

  Está goteando = Het is aan het druppelen.

  Vorming onvoltooid deelwoord (= gerundio)

  • habl-ar: habl-ando = sprekend
  • com-er: com-iendo = etend
  • viv-ir: viv-iendo = levend

Aan de slag!

Loop eens rond in je slaapkamer en je badkamer en zeg welke problemen je kan hebben met:
 • de lakens?
 • de douche?
 • de haardroger?
 • de spiegel?
 • het rolgordijn?


Truukje om je woordenschat uit te breiden!

In elke taal bestaan kleine stukjes woord die je vóór of achter de stam kan plakken om nieuwe woorden te vormen.Men noemt die stukjes voor- of achtervoegsels.

Als je hun betekenis kent, begrijp je automatisch een hele reeks nieuwe woorden.

Enkele voorbeelden

des- vóór​ een werkwoord = het tegenovergestelde bloquear >< desbloquear
re​- = opnieuw, terug-, weer- retener = weerhouden;
een adjectief op -oso wijst op "een massa" mohoso (met veel schimmel), musculoso = gespierd
een ZN op -dura wijst op "het resultaat van de handeling" mordadura (= beet), quemadura (= brandwonde), torcedura (= verstuiking) ...