BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

AAN TAFEL! (¡A la mesa!)

    OVERZICHT
  1. De eetkamer
  2. De tafel

A. De eetkamer

een eetkamer
icon DICO

Leer eerst de woordenschat van de eetkamer. en test je kennis aan de hand van de afbeelding.

Goed om weten!

Met het woord "armario = kast" kan je altijd je plan trekken.
Een aparador is de kast waarin men alles wat nodig is voor de maaltijd bewaart. Het woord komt van het Latijn parare = klaarmaken, Fr. préparer


B. De Tafel


een feestelijk gedekte tafel

Heb je het gemerkt?


Woorden op -ero / -era duiden vaak het recipiënt aan waarin men iets zet:

Waarin serveert men bijvb: koffie? melk? thee? een ei? saus? soep? suiker? zout? peper?

Vul aan!

¿Puede darme ...? Kan u mij ... geven?
¿Puede traerme ...? Kan u mij ... brengen?


een vork / een servet / een glas / een mes / een lepeltje

En nog een nuttige uitdrukking:

Disculpe, ¿podría pasarme (la sal) por favor? Excuseer, zou u mij a.u.b. (het zout) kunnen doorgeven?


bijvb. het zout / de soep / de saus / de peper / de melk / de suiker / het brood / de boter

Goed om weten!

een lepel met het daarvan afgeleide verklein- en vergrootwoord

Met -illo/-illa maak je verkleinwoorden:
vb. una cucharilla = een lepeltje: un platillo = een schoteltje

Met -ón, -ona maak je vergrootwoorden:
vb. un cucharón = een soeplepel

Het meest gebruikte suffix om te verkleinen is -ito/-ita
vb. un papelito = een stukje papier, een papiertje,
vb. un momentito = een momentje

Opgelet!

Na -e, -n of -r schrijft men -cito
vb. un parquecito

Ook hier worden de spellingsregels toegepast:
vb. una chica > una chiquita of zoals bij ABBA chiquitita.