BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

SPREKEN OVER EEN OBJECT! (Hablar de un objeto)

  OVERZICHT
 1. Type en gebruik
 2. Basiskenmerken

A. Type en gebruik

objecten van verschillende soort: gebouwen, meubels, kledingstukken, juwelen, accessoires, tuin- naai- en keukengerei, ...
¿Cómo se llama este objeto?

Leer in het ATELIER enkele types van objecten en hun gebruik.

Probeer dan van de objecten van de afbeelding het type te bepalen.

vb. Un esmalte es un cosmético.

Als dat niet lukt kan je ook altijd zeggen waarvoor het dient, wanneer je het gebruikt of waar.

Let op de vertaling van het wederkerend werkwoord:

se utiliza = het wordt gebruikt of men gebruikt het

Zie TIPS.

B. Basiskenmerken


Afmetingen, gewicht, kleur, vorm, waarde, materie zijn basiseigenschappen van een voorwerp. Ze worden dus met ser gebruikt.

Van de stoffen en de afmetingen kennen we er al verscheidene. Lees de rest eens rustig in het ATELIER en merk op::

 • abstracte eigenschappen worden vaak gevormd met de suffixen -ura, -dad, -tud en -or. De eerste 3 zijn vr.; het laatste is m.

 • medir = meten wordt vervoegd zoals servir


Bij de adjectieven die de waarde uitdrukken valt het suffix -oso op dat de idee van veel in zich draagt:

 • vali-oso = veel + waard zijn
 • preci-oso: veel + prijs
 • cost-oso : veel + kosten [costar, ue = kosten]

Bij in-estim-able komt in-(/îl-/ir-) overeen met ons on-.
Het suffix -able (/-ible /-uble) betekent dat kan ge... worden / -baar

Wat zou dan de betekenis kunnen zijn van irrealizable? inexplicable? illegal?

Aan de slag

 • Welke eigenschappen zouden nuttig kunnen zijn als je spreekt over een kast? een sinaasappel? een ring?

 • kast, sinaasappel, ring
 • Kan je nog 2 andere adjectieven op -oso vinden bij de basiseigenschappen?

 • Als je kleding koopt, naar welke stoffen gaat dan je voor keur uit?

 • Noem 4 bouwmaterialen die vaak gebruikt worden.