BABBELATELIER

SPELLINGSPROBLEMEN

A. DE STAM EINDIGT OP -C, -G, -GU, -QU OF -Z

Om altijd dezelfde uitspraak te krijgen, moeten deze letters veranderen voor bepaalde klinkers. 

Dit komt vooral voor bij werkwoordsvormen, maar men vindt het probleem ook bij adjectieven en substantieven voornamelijk voor de meervoudsuitgang -es.
       vb. la cruz, mv. cruces 
             chica: verkleinwoord chiquita
             rico: superlatief riquísimo
             diez y seis trekt samen tot dieciséis

Bij de werkwoorden op -ar, stelt het probleem zich voor een -e (in de subjuntivo presente en de pretérito indefinido:

stam op: voor -e of -i
-c >-qu vb. buscar = zoeken subj.pr.: busque / pret.: busqué
bij adj. rico: superlatief: riquisimo
-g >-gu (1) vb. llegar = aankomen subj.pr.: llegue / pret.: llegué
-gu >-gü vb. averiguar = controleren subj.pr.: averigüe / pret.: averigüé
-z >-c vb. localizar = plaatsen subj.pr.: localice / pret.: localicé
(1) -g > -gu bij diftongering (-o>-ue)Bij die op -er en -ir, krijgen we het probleem vóór een -a of een -o (in de indicativo presente en de subjuntivo presente). 

stam op: voor -a of -o
-c >-z (1) vb. ejercer = zoeken ind.pr: ejerzo / subj.pr.: ejerza
-g >-j vb. cojer = grijpen ind.pr: cojo / subj.pr.: coja
-gu >-g vb. wwn op -guir vb. seguir = volgen ind.pr: sigo / subj.pr.: siga
-qu >-c vb. wwn op -quir vb. delinquir = een misdaad begaan ind.pr: delinco / subj.pr.: delinca
(1) -c > -zc bij wwn op -acer, -ecer,-ocer en -ucer vb. conocer = kennen: ind.pr.: conozco; subj.pr: conosca
(Niet bij cocer)


B. OPEENVOLGENDE KLINKERS

1. Geen tweeklank aan het begin van een woord

Om te vermijden dat het woord zou beginnen met een tweeklank schrijft men:

h voor ue- vb. oler: huelo
ye  i.p.v. ie- vb. errar: yerro; ir: yendo 

2. -i > -y

Wanneer de -i- uitgesproken wordt als -j- (zie uitspraak), wordt ze vaak -y- geschreven. Dit is het geval

  1. tussen 2 klinkers

                    vb. leyendo, cayendo, construyendo
                          leyó, leyeron

  2. op het einde van een woord

    vb. hoy

3. i + i

  • Als de stam van een werkwoord eindigt op -i, dan versmelt die met de onbeklemtoonde i- van de uitgang

            vb. réir: ri-ieron > rieron

  • Ook na of -ll (die eigenlijk een i-klank bevatten) verdwijnt de onbeklemtoonde i- van de uitgang

            vb. uñir: uñendo© Babbelatelier 2020