BABBELATELIER

ZICH VOORSTELLEN
(presentarse)

doeanebeambte die aan reiziger persoonlijke gegevens vraagt

De naam / de voornaam (el apellido / el nombre)

¿​Cómo se llama?
Yo soy Juan Toleso. ¿Y usted?
¿Y ustedes?
Yo me llamo Pedro. Y tú ¿cómo te llamas?
Luis Andos. Mucho gusto.
Encantado.(1)
Hoe heet u?
Ik ben Juan Toleso. En u?
En u (mv.)?
Ik heet Pedro. En jij, hoe heet jij?
Luis Andos. Aangenaam.
Aangenaam.

(1) Mucho gusto en encantado betekenen allebei "aangenaam"; maar encantado wordt encantada als het een dame is die spreekt.

De nationaliteit / waar men vandaan komt (la nacionalidad / la origen)

¿Cuál es su(1) nacionalidad?
Soy belga.
¿De dónde es usted?
Soy de Bruselas.
Wat is uw nationaliteit?
Ik ben Belg.
Waar komt u vandaan?
Ik kom uit Brussel.

(1) su = uw is de beleefdheidsvorm >< tu = jouw.

Voor meer nationaliteiten, zie Werelddelen en landen

Het beroep (la profesión / la ocupación)

¿Cuál es su profesión?
¿En qué trabaja? Soy dentista.
Trabajo en una empresa.
¿Y qué hace usted?
Estoy jubilado/-a.
Busco trabajo.
Wat is uw beroep?
Wat doet u voor werk? Ik ben tandarts.
Ik werk in een bedrijf.
En wat doet u?
Ik ben gepensioneerd.
Ik zoek werk.

Voor meer beroepen, zie de DICO
De burgerlijke staat (el estado civíl)

¿Cuál es su estado civíl?
Soy soltero/-a.
Estoy casado/-a.
Soy viudo/-a.
Wat is uw burgerlijke staat?
Ik ben vrijgezel.
Ik ben gehuwd.
Ik ben weduwnaar/weduwe.

Geboorteplaats, geboortedatum, verjaardag (el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el cumpleaños)

¿Cuál es su lugar de nacimiento?
Bruselas.
¿Cuál es su fecha de nacimiento?
¿Cuándo es su cumpleaños?
Es el 5 de enero.(1)
Es el (día) uno de marzo. (1)
Es el primero de marzo. (1)
¿Cuántos años tiene?
Tengo 30 años.
Wat is uw geboorteplaats?
Brussel.
Wat is uw geboortedatum?
Wat (ll. Wanneer) is uw verjaardag?
De 5de januari.
De eerste maart.
(1)
Hoe oud bent u?
Ik ben 30 jaar.

(1) Voor het uitdrukken van de datum, zie tips

Adres (la dirección)

¿Cuál es su dirección?
¿Dónde vive? 37, avenida de Colón.
¿Cuál es il código postal?
Wat is uw adres?
Waar woont u? Columbuslaan 37.
Wat is de postcode?


pijl links pijl omhoog pijl rechts

© AV-atelier 2022