BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

IETS VRAGEN:
INLICHTINGEN VRAGEN BIJ DE TOERISTISCHE DIENST

Aandacht vragen

dame die iemand aanspreekt om de weg te vragen
Perdone, señora. Neem me niet kwalijk, Mevrouw.
Por favor, señor. Excuseer, Meneer.

Inlichtingen vragen

giraf die vraagt:Heeft u ...
una guía de la ciudad? een stadsgids?
un plano de la ciudad? een stadsplan?
un mapa de la región? een kaart van de streek?
un mapa turístico? een toerististische kaart?
un folleto? een folder?
documentación sobre ...? documentatie over ... ?
la lista de los campings? de lijst van de campings?
la lista de los hoteles? de lijst van de hotels?
Quería hacer una excursión. Ik zou een excursie willen maken.
Quería hacer una vuelta por la ciudad. Ik zou een stadstoer willen maken.
¿Es una visita guiada? Is het een gegidst bezoek?
¿Cuáles son los lugares de interés turístico? Wat zijn de bezienswaardigheden?
Monstertje dat vraagt: Hoe laat?
empieza? begint het?
volveremos? komen we terug?
nos recogerá el autobús en el hotel? haalt de bus ons op in het hotel?
Monstertje dat vraagt hoeveel het kost
¿Está incluido el almuerzo? Is de lunch inbegrepen?
¿Y las propinas? En de fooien?

pijl links pijl omhoog pijl rechts

© Babbelatelier 2022