BABBELATELIER

pijl links pijl rechts

IETS VRAGEN:
DE WEG VRAGEN EN WIJZEN

Aandacht vragen

dame die iemand aanspreekt om de weg te vragen
Perdone, señora. Neem me niet kwalijk, Mevrouw.
Por favor, señor. Excuseer, Meneer.

De weg vragen

¿Dónde está la parada del autobús?
la oficina de turismo?
¿Hay un taller por aquí?
¿Sabe usted si hay un taller cerca de aquí?
Waar is de bushalte?
de Toeristische Dienst?
Is er een garage in de buurt?
Weet U of er een garage hier dichtbij is?

De weg aanduiden

Als je het niet weet

Lo siento. No lo sé. Het spijt me. Ik weet het niet.
No sé. No soy de aquí Ik weet het niet.Ik ben niet van hier.

Om tijd te winnen

¿Un taller? .... A ver ... Een garage? ... Eventjes kijken ...
Está cerca. Het is dichtbij.
Está bastante lejos. Het is tamelijk ver.
Está muy lejos. Het is erg ver.

Instructies geven

Monstertje dat zegt: Tiene que ... = U moet ...
pijl naar links
pijl naar rechts
de 1e (straat) links nemen
de 2e rechts nemen
(de straat) overstekenMonstertje dat zegt Rechtdoor gaan tot aan ...

rechtdoor gaan tot aan ...(klik op de afbeeldingen om de vertaling te zien in de groene box)


verkeerslichten een kruispunt een rotonde een hoek

Vertaling


Bekijk ook: Langs de wegen voor meer elementen van de baan.

Bedanken

Muchas gracias, señora. Hartelijk dank, Mevrouw.
De nada. Graag gedaan./Geen dank.pijl links pijl omhoog pijl rechts

© Babbelatelier 2020