HOME DICO ATELIER TIPS CURSUS

BABBELATELIER

HET VOORNAAMWOORD

D. HET VRAGEND VOORNAAMWOORD EN ANDERE VRAAGWOORDEN

OPGELET: Vraagwoorden hebben altijd een accent.

A. WIE? = ¿Quién, mv. quiénes?

¿Quién es ese señor? Wie is die man?
¿Quiénes son esas señoras? Wie zijn die vrouwen?

B. WAT? = ¿Qué? (onveranderlijk)
     WELKE? = ¿Cuál, mv. cuáles?

vb. ¿Qué quieres? Wat wil je?
vb. ¿Cuál (de los coches) quieres? Welke wil je?
OPGELET!
welk(e) / wat voor een + zelfstandig naamwoord: --> = ¿qué ...?
vb.¿En qué calle vive?  In welke straat woont hij?
wat? + "ser" --> 2 mogelijkheden:
Normaal: ¿Cuál? vb.¿Cuál es tu número de teléfono?  Wat is jouw telefoonnummer?
¿Qué? (als men een definitie verwacht) vb.¿Qué es esto?  Wat is dit?
wat in de indirecte vraag = (lo) qué
vb. No sabe (lo) que busca.  Hij weet niet wat hij zoekt.

C. HOEVEEL? = ¿cuánto?

¿Cuánto? is veranderlijk als het voor een zelfstandig naamwoord staat

¿Cuánto cuesta? Hoeveel kost het?
¿Cuántos libros tiene usted?  Hoeveel boeken heeft u?

D. ONVERANDERLIJKE VRAAGWOORDEN

¿cuándo? = wanneer? ¿Cuándo viene? Wanneer komt hij?
¿dónde? = waar? ¿Dónde vives? Waar woon je?
¿adónde? = waarheen? ¿Adónde vas? Waar ga je heen?
¿de dónde?
= waarvandaan? ¿De dónde vienes? Waar kom je vandaan?
¿cómo? (*)
= hoe? ¿Cómo los quieres? Hoe wil je ze?
¿por qué? = waarom? ¿Por qué lo has hecho? Waarom heb je het gedaan?
¿para qué? = met welk doel? ¿Para qué lo has hecho? Met welk doel heb je het gedaan?
(*) (niet voor een adjectief of voor een bijwoord!!!)