BABBELATELIER

UITSPRAAK EN ACCENT

A. DE UITSPRAAK

1. De klinkers

De klinkers worden ongeveer uitgesproken zoals in het Nederlands, maar:
e is nooit dof
u klinkt als [oe]

Twee verschillende klinkers die elkaar opvolgen worden ieder apart uitgesproken behalve als één van beide i of u is.
In dit laatste geval vormen ze een tweeklank en krijgt de i de waarde van j en de u de waarde van w.(zie ook het accent)

real [ré-al]
familia [familja]
abuela [abwéla]

2. De medeklinkers

 

UITSPRAAK

VOORBEELD

c

+ a/o/u

[k]

casa [kasa]; como [komo]
escuche [eskoetsjé]

+ e/i

[θ] zoals de Engelse th in "the"

cinco [θinko];
Barcelona [Barθé
lona]

ch

 

[tsj] zoals in Tsjech

noche [notsjé]

d

op het einde van een woord

wordt nauwelijks uitgesproken

verdad [berda(d)]

g

+ a/o/u
+ medekl.

[g] zoals de g in het Franse "gare"

gastar [gastar]
grande [grandé]

+ e/i

[ch] zoals in prachtig

Argentina [Archentina]

gu + a/o [gw] Uruguay [oeroegwaj]
+ e/i [g] zoals de g in het Franse "gare" Miguel [Migel]
+ e/i [gw] vergüenza [bergwenθa]

h

wordt niet uitgesproken

ahora [aora]

j

[ch]

José [chosé]

ll

[lj]

ella [elja]

ñ

[nj] 

mañana [manjana]

qu

[k]

Don Quijote [don kichoté]

r

wordt rollend uitgesproken

 

rr

wordt sterk rollend uitgesproken

 

s

klinkt tussen 2 klinkers altijd als [s], nooit als [z]

casa [kasa]

v

[b]

verdad [berda(d)]

x

[ks] , maar [ch] in "México"

taxista [taksista]

z

[θ] zoals de Engelse th

corazón [koraθon]


 

B. HET ACCENT

Monstertje dat de algemene regel van het accent uitlegt

Woorden die deze regel niet volgen krijgen een geschreven accent (').

vb. México, avión (>< mv. aviones: volgt de normale regel)

Opgelet:

-y op het einde van een woord heeft de waarde van een medeklinker


Uitzonderingen

vraagwoorden hebben altijd een geschreven accent ¿quién?
¿cómo?
¿qué?
éénlettergrepige woorden geen accent
behalve om verwarring te vermijden
los
tu  (= jouw) >< tú (= jij)
 i of u + andere klinker vormen een tweeklank die slechts telt voor 1 lettergreep; de -i- wordt dan als -j- uitgesproken en de -u- als -w-


indien de i/u toch de nadruk heeft krijgt die een geschreven accent
familia [familja]
abuelo [abwélo] / euro [éwro]
reina [réjna]

día [di-a]
iu of ui vormen ook een tweeklank die slechts voor 1 lettergreep telt;
de 2e klinker heeft meer nadruk
Luisa [Lwisa]


pijl links pijl omhoog pijl rechts

© Babbelatelier 2024